Menu

Andrew Kun MSc, RP

You were born with wings
You are not meant for crawling, so do not.
You have wings
Learn to use them, and fly
- Rumi, 13th century poet

Româneşte

It is my belief that we are meant to be happy and accomplished, and that we are perfect within. “So why,” you may reasonably ask, “am I not feeling that way? Why do I feel angry, hopeless, fearful, lonely?”

To deal with life’s challenges, we all instinctively picked up any tools we could find to help us cope. These tools may have included behaviours like confrontation or withdrawal, beliefs like “I’m not good enough”, attitudes like “duty comes first”, and thought patterns like “I have to be vigilant”, all accompanied by a distinct emotional charge. And since these tools served their purpose at the time, we kept using them.

Some questions to consider now are whether the tools you are using today are still serving you and whether there are better ways to deal with life’s events and circumstances. In my practice, the therapeutic process often starts from areas that are not working as well as they could for you today. Then, I help you bring awareness to the “tools” you usually rely on and help you release what is no longer useful, and guide you to discover within you a better way to deal with life’s challenges.

What to expect in a session

I am a Registered Psychotherapist and a member of the College of Registered Psychotherapists of Ontario. In my practice, I am guided by my training as a psychotherapist, by the wisdom of eastern introspective traditions, by modern research and insights into the mind-body connection, by my life experience and by my intuition. My style is open, welcoming and compassionate, creating a setting in which you can feel safe to explore the issues that are concerning you.

The range of issues brought up in sessions reflects the spectrum of human struggles, including self-confidence, family and relationship difficulties, anxiety, anger and also finding meaning and a lot more joy in life. My past experience in the corporate world has been helpful in dealing with clients’ workplace challenges, career direction and transitions.

I have listed the areas I mostly work with under my photo, including anxiety, career issues, depression, mindfulness-based CBT, relationship, self-esteem, phone therapy and on-line/online therapy using Skype or VOIP.

My own journey

I grew up immersed in a mix of cultures, learning three of the four languages spoken in my hometown in western Romania, and having good friends across the mix. This ability to relate is still helpful today, in my psychotherapy practice, where my clients reflect the cultural diversity of our city.

I found my calling in helping people overcome obstacles and reach their highest potential. After graduating from university, I focused on building what became a successful career in technology and executive leadership. Some of my greatest sources of satisfaction were mentoring and coaching people to help them define their goals and thrive and changing organizations to become more open and caring for everyone working there.

My wife and son have been a source of great support. I have learned a lot from them, as well as from some difficult periods in my life, such as my father’s passing through Alzheimer’s disease and my mother’s fight with cancer and heart disease.

Over the years, I explored more ways to help, by training for and then practicing as a yoga teacher, volunteering at a distress centre, and learning Reiki, an energy healing modality. A turning point for me was taking advanced training in the deeply relaxing and healing meditative practice of Yoga Nidra to become a yoga therapist. It opened my horizons, helping me to expand my range of tools for emotional, mental and spiritual healing and leading me to take psychotherapy training. The many hours of personal therapy (required as part of psychotherapy training) have further contributed to my personal growth to support my counselling practice.

I offer in-person psychotherapy sessions at my office at Markham Road and Ellesmere Road in Scarborough, and in mid-Toronto at my Yonge and Lawrence office. On-line sessions via Skype are also available after an initial face-to-face consultation. I am looking forward to supporting you on your quest.

English

Convingerea mea este că suntem meniţi să fim fericiţi şi împliniţi, şi că, în interiorul nostru, suntem perfecţi. "Dar cum se face," aţi putea pune întrebarea, "că nu mă simt de loc aşa? De ce mă simt furios, fără speranţă, înfricoşat, singuratic?"

Confruntaţi fiind cu dificultăţile vieţii, ca să putem face faţă, noi am aplicat instinctiv orice soluţie pe care am găsit-o. Aceste soluţii puteau să includă comportamente de înfruntare sau de retragere, convingeri de genul "Nu sunt destul de valoros", atitudini cum ar fi "Datoria întâi de toate", şi gânduri de genul "Trebuie să fiu vigilent", toate însoţite de o încărcătură emoţională specială. Şi, din moment ce aceste soluţii şi-au atins scopul la timpul lor, noi am continuat să le folosim.

Iar acum, puneţi-vă câteva întrebări: Vă mai sunt de folos aceste soluţii? Oare există şi soluţii mai potrivite pentru situaţiile şi împrejurările în care vă pune viaţa? În practica mea, punctul de pornire în terapie îl reprezintă adesea aspecte din viaţa dumneavoastră, care, în momentul de faţă, nu vă sunt la nivelul aşteptărilor. Apoi, vă ajut să observaţi pe care "soluţii" vă bazaţi în mod curent şi să eliminaţi pe cele care nu vă mai sunt de folos, urmând să vă îndrum pentru a descoperi în voi înşivă modalităţi mai bune de a face faţă provocărilor vieţii.

La ce să vă aşteptaţi într-o sedinţă

În sistemul meu de consiliere sunt călăuzit de studiile de psihoterapie urmate, de înţelepciunea practicilor meditative orientale, de cercetări moderne în domeniul conexiunii minte-corp, de propria experienţă de viaţă şi de intuiţia mea. Stilul pe care l-am adoptat este primitor şi plin de înţelegere, creând un cadru în care vă puteţi simţi în siguranţă pentru a explora problemele care vă preocupă.

Genul de dificultăţi care sunt prezentate în sesiuni reflectă intreaga gamă de probleme general umane, incluzând încrederea în sine, dificultăţi în relaţiile de familie şi cu cei din exterior, anxietate, furie, dar şi găsirea unei direcţii şi a bucuriei de a trăi. Propria mea experienţă în funcţii de conducere îmi este de asemenea utilă în a vă ajuta în rezolvarea problemelor de la locul de muncă, în direcţionarea şi gestionarea schimbărilor în carieră.

Evoluţia mea

Mi-am descoperit chemarea în a ajuta oamenii să depăşească obstacolele proprii şi să-şi atingă cel mai înalt potenţial. După ce am absolvit universitatea, m-am concentrat pe o carieră – care a devenit de succes – în domeniul tehnologiei şi în funcţii de conducere. Între cele mai mari satisfacţii s-au numărat îndrumarea şi antrenarea oamenilor pentru a-i ajuta să-şi definească obiectivele şi să prospere şi să contribui la schimbarea din interiorul instituţiilor ca să devină mai receptive şi mai preocupate de bunăstarea celor care lucrează acolo.

O importantă resursă de sprijin mi-au fost soţia mea şi fiul nostru. Am invăţat multe de la ei, aşa cum am invăţat din perioadele mai dificile din viaţă precum suferinţa tatălui meu cauzată de boala Alzheimer şi lupta mamei mele cu afecţiunile de inimă şi cancerul.

De-a lungul anilor, am explorat diferite căi de a ajuta oamenii: studiind şi apoi practicând ca profesor de yoga, lucrând voluntar la un centru de prevenire a suicidului, şi învăţând Reiki, o modalitate de vindecare energetică. Un punct de cotitură pentru mine a fost luarea unui curs de instruire avansată în Yoga Nidra – o practică meditativă care creează o profundă relaxare şi vindecare. Această practică m-a determinat să-mi extind gama de tehnici de vindecare emoţională, mentală şi spirituală prin studiile psihoterapeutice. Psihoterapia personală (parte obligatories a studiilor de psihoterapie) a contribuit de asemenea la dezvoltarea mea personală şi vine în sprijinul practicii mele de consiliere.

Şedinţele de psihoterapie sunt oferite la biroul meu din Scarborough, la Markham Rd. şi Ellesmere Rd, şi central la biroul meu de la intersecţia Yonge şi Lawrence. Sesiuni on-line prin intermediul Skype sunt de asemenea disponibile după o sesiune iniţială faţă-în-faţă. Mi-ar face placere să vă călăuzesc şi pe dumneavoastră pe drumul autocunoaşterii.

The psychotherapists appearing on this site are independent. They are not employed nor controlled by therapytoronto.ca. therapytoronto.ca is acting solely as a listing service for the convenience of those seeking the services of psychotherapists.